2021. április 4., vasárnap

Intuiching szótár 7. (aura,autokrata,azonosulás)

A képen az Intuyching-Szupertudatos Önfejlesztés rendszer mestertáblája látható

Ez a szótár az Intuyching- Szupertudatos Önfejlesztés rendszerben, táblázatokban fellelhető, egy-egy konzultáción elhangozható szavak, kifejezések magyarázatául illetve már meglévő tudásunk bővítésére szolgál. 

25. Aura

A testet körülvevő energiamező, energiaburok.Az aura alakja, mérete, színei és a színek tisztasága meghatározott jelentéssel bírnak az ember fizikai, érzelmi, mentális és spirituális állapotát illetően.szabad szemmel nem látható különböző színű és vastagságú rétegekből álló, állandóan változó nagyságú és sűrűségű tojásalakú mező.A gyönge auraterekben jobban hatnak ránk a külső erők, a negatív energiák. Auránk bennünket tükröz minden pillanatban. Minél színesebb, tisztább és fényesebb az aura, annál inkább rendben az adott ember energetikai szempontból. Ezen kívül, minél egyenletesebb az energia eloszlás az aurában, annál egészségesebb és kiegyensúlyozottabb az illető. Az aurára igen erősen hat érzelmi és lelki állapotunk is. A hosszantartó stressz állapot, az érzelmi megrázkódtatás, a mentális zavarok és kiegyensúlyozatlanságok, az aggodalom, a félelem és általában a negatív érzelmek mind gyengítik az aurateret. Az aura rendkívül bonyolult energia- és információs rendszer. Szoros kapcsolatban áll a csakráink állapotával.
 7 auraréteget különböztetünk meg. Az első három a fizikai síkhoz, a felső három a spirituális síkhoz tartozik, középső asztrál sík a híd a kettő között.

 • Étertest
 • Asztrál vagy érzelmi test
 • Mentális test
 • Asztrális szint
 • Éteri szint
 • Mennyei test
 • Keterikus test
  

26. Autokrata

Görög eredetű szó, jelentése egyeduralkodó, zsarnok, másokon uralkodó, teljes hatalommal bíró személy. Általában valamilyen vezető , de akár családfő is lehet. Aki autokratikus vezető, az tekintélyelvű, hatalommal, sokszor büntetést helyezve kilátásba végzi el a feladatait. Legtöbbször nem is kíváncsi a beosztottai/családtagjai/ a nép véleményére, javaslataira, tapasztalataira, ezzel korlátozza a fejlődésüket, így aki mellette marad az passzív és szolgalelkű. Ráadásul ezzel az autokrata önigazolást is nyer, hiszen a bólogató Jánosok nem alkalmasak az önálló problémamegoldásra, véleményalkotásra így csak erősítik abbéli hitét, hogy mindent ő tud a legjobban, a többiek nem képesek egyedül. gondolkodni, problémát megoldani így ilyen erős kezű vezetőre van szükségük, mint ő. Egyébként előnye a gyors és határozott döntéshozatal, nem is szereti, ha megkérdőjelezik a döntéseit. Képesek végrehajtani az elképzeléseiket és elérni, hogy megfeleljenek az elvárásaiknak.


27. Azonosulás

A kötődés egyik formája, amikor valaki olyanná válik (illetve olyannak látja magát), mint az a személy vagy dolog, akihez vagy amihez kötődik. Ha például valaki egy szerephez kötődik, akkor azonosul vele.
A pszichoanalízis egyik központi fogalma, Freud nevéhez kötődik. Az azonosulás során a választott modelltől átvett viselkedési minták a személyiségbe beépülve annak részévé válnak. Az azonosulás során a hangsúly nem az átvett viselkedésen van, hanem a választott modellel való kapcsolat fenntartásán.
 
A szocializáció során elért fejlődésünk lépcsőfokai:

Utánzás:ez az első kapcsolódásunk a környezetünkkel, sok alapvető viselkedésformát így sajátítunk el és az anyanyelvünk megtanulása is utánzással történik.
Modellkövetés: ez az utánzásnál magasabb szintű folyamat, itt már fontossá válik a leutánzott cselekvésen felül annak a személye is akit utánzunk. Modellt választhatunk szimpátia alapján,hatalmi okkokból, irigyelt szerep kapcsán. A modell mindig olyan személy akinek a személyisége fejlettebb általában idősebb vagy tapasztaltabb nálunk ezáltal követhető. Illetve lehet képzeletbeli,regényhős vagy filmszereplő is.
Azonosulás: ez a modellkövetés magasabb szintje. Míg az utánzás esetében a modell cselekvéseit,érzelmeit, hangulatait veszi át a gyermek, addig az azonosulás a modell személyiségével értékeivel, attitűdjeivel való azonosulást jelenti. Kisgyermekek esetében a szeretett személlyel való azonosulás spontán történik, a tudatosság és a szándékosság csak később, a serdülőkorban jelenik meg. A szüleinkkel való azonosulás felnőttkori bizonyítékai például azok a mondatok, amelyeket önkéntelenül használunk a gyermekeink fegyelmezésére vagy megnyugtatására és utólag megállapítjuk, hogy a saját anyánk szólt ki a szánkon.
Belsővé tétel:a szociális tanulás legmagasabb szintje.A viselkedésformák vagy értékek átvétele, azért történik, mert az egybevág a saját értékrendszerünkkel ,az átvett viselkedésforma, érték, vélemény függetlenedik a forrástól, és szervesen beépül a személyiségbe, azaz belsővé válik.


Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid  energetikai háttere, hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre keresünk időpontot,kereshetsz a Facebookon is, a mentoring online formában történik.


Beckné Máté Ági
Léleksegítő


2021. március 12., péntek

Intuyching szótár 6. (ambíció, analitikus, antiszociális, apatikus, arrogancia, asszertív)

 


A képen az Intuyching applikáció kezdő táblázata látható.

Ez a szótár az Intuyching- Szupertudatos Önfejlesztés rendszerben, táblázatokban fellelhető, egy-egy konzultáción elhangozható szavak, kifejezések magyarázatául illetve már meglévő tudásunk bővítésére szolgál. 

19. Ambíció

Vágy az érvényesülésre, egyfajta ösztönző erő, motiváció a céljaink megvalósítására. Latin eredetű,magyarul leginkább becsvágynak fordítják. Ami azt jelenti,hogy a személyiségünknek, az egyéniségünknek nagyobb becset akarunk adni. Maslow szerint az ambíció vagy becsvágy hátterében a hatékonyságra, önmegvalósításra, pozitív önértékelésre, teljesítmény elérésére, másokkal szembeni fölényre, függetlenség vagy egyenlőség kivívására sarkalló késztetések húzódnak meg. Ahhoz, hogy ambiciózus legyen valaki mindenképp szüksége van önismeretre és céltudatosságra is.

20. Analitikus

Aki analitikusan áll hozzá a dolgokhoz, általában gyors felfogású, jó megfigyelő és pontosan elemzi a részleteket. Szereti a rendet, a világos könnyen átlátható, logikus dolgokat, helyzeteket. Praktikus és realista, szereti a szabályokat. Amiben nem a legjobb, hogy meglássa a nagyobb összefüggéseket, több szempontot és megoldási lehetőséget beengedjen, sokszor nem túl kreatív illetve legtöbbször nem hallgat a megérzéseire.

21. Antiszociális

 Az ember társas lény, azt is mondhatjuk, hogy alapvetően szociális. Aki szociális az szívén viseli a közösség sorsát, képviseli az érdekeit, barátságos és a közösség együttérző tagja. Továbbá betartja a társadalmi együttélés szabályait, követelményeit. Az anti előtag mindig egy ellentétes minőséget jelent, tehát ez esetben a szociális szöges ellentéte. Azaz aki a társadalmi normákat, követelményeket teljesen figyelmen kívül hagyja. Olyan személy aki nem tud és nem is szeretne beilleszkedni a közösségbe. Ne várjunk tőle empátiát, közömbös mások érzéseivel szemben. Egocentrikus és nem vállal felelősséget a tetteiért. Nem bírja a frusztrációt, így gyakran ingerlékeny és könnyen agresszívvá, erőszakossá válhat. A következmények sem érdeklik, nincs büntetéstől való félelme így gyakran hajlamos szélhámossá, bűnözővé válni. Megemlíteném itt még az aszociális fogalmát is, amivel gyakran összekeverik. Az a betű itt fosztó képző, tehát azt jelenti, hogy az illető nem szociális. Tehát nem komfortos számára a társasági élet, visszahúzódó, zárkózott, nehezen tud megnyílni mások előtt, erősen introvertált. Az ő esetében nem arról van szó, hogy nem tud beilleszkedni, hanem inkább fél tőle vagy egyszerűen nem választja, mert egyszerűen jobban szeret egyedül lenni.

22. Apatikus

Aki apatikus, az érzéketlen és közönyös, nem mutat érdeklődést semmi iránt. Céltalan, motíválatlan és fásult is lehet. Szinte mindenki megtapasztalja néhányszor,az életben és talán ki is mondja,hogy nem érdekel semmi, lehet ez egyfajta válasz a csalódásra, stresszre védekező reakcióként. Természetes ellenszere ha találunk valami célt, valamit ami inspirál. Jelzése, tünete lehet komolyabb mentális problémának is, például a demenciának. Görög eredetű, az apatheia szóból ered, a pathos(érzés)szó elé helyezett fosztó képzővel érzés nélkülinek fordítható. Azonban érdekessége, hogy maga a görög szó az apatheia erényként, pozitív értelemben használt szó. Arra mondják, ha valaki közömbös tud lenni(nem csatol hozzá érzelmeket, semleges tud maradni) azokkal a rajta kívül álló dolgokkal szemben, amiket nem tud irányítani.

23. Arrogancia

Gőgösnek, pökhendinek és fennhéjázónak is nevezhetjük azt, aki arrogáns. Az arrogancia felsőbbrendű viselkedést jelent, az arrogáns ember lenézi, helyreteszi, kioktatja akiket magánál kevesebbre tart és túlzott büszkeséget mutat. Ez is az agresszió egyik formája.

24. Asszertív

Az asszertív szó jelentése önérvényesítő. Valójában az asszertív viselkedés azt jelenti, hogy úgy képviseljük a saját érdekeinket, hogy közben tiszteletben tartjuk a másikat. Célja, hogy mindkét fél nyertesként távozhasson. A megoldást keresi, a saját érzéseiről beszél, tehát én üzeneteket használ, odafigyel a másikra, a tényekről beszél és nem ítélkezik. Érezteti a másikkal, hogy tiszteletben tartja a véleményét és nem várja el azt sem, hogy a másik higgyen az ő igazában. Ebből a tudatosságból nyilvánítja ki a véleményét és hívja fel a figyelmet a saját igényeire.

 Az Intuichyng- Szupertudatos Önfejlesztés rendszer egyik tanfolyama a TUDKO, ahol megtanulhatod a tudatos kommunikáció csínját-bínját, a megértő nyelvet, az én nyelvet és a tolmács nyelvet is.


Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid  energetikai háttere, hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre keresünk időpontot,kereshetsz a Facebookon is, a mentoring online formában történik.


Beckné Máté Ági
Léleksegítő2021. február 22., hétfő

Intuyching szótár 5. (áldozat, alkalmazkodó, alterego, archetípus, aspektus)
Ez a szótár az Intuyching Szupertudatos Önfejlesztés rendszerben, táblázatokban fellelhető, egy konzultáción elhangozható szavak, kifejezések magyarázatául szolgál. Hogy jobban értsük miről is beszélünk.


A képen az Intuyching applikáció kezdő táblázata látható.

14. Áldozat,áldozati minta


Áldozat olyan személy, aki egy vagy több másik személy vagy csoport illetve a környezete káros,romboló hatása vagy kegyetlensége miatt szenved és nem tudja megvédeni magát illetve nem tudja kivédeni, elhárítani a sérelmet okozó behatást.Lehet áldozata terrorcselekménynek, természeti katasztrófának,erőszaknak,gyilkosságnak,népirtásnak, repülőgép szerencsétlenségnek ezekkel szemben a személy valóban tehetetlen. A táblázat jelezheti azt,hogy a kliens valóban áldozata volt ezek valamelyikének vagy szemtanúja volt és ezzel kapcsolatban kell valamit átalakítanunk.

Azonban a gyakoribb inkább a másik eset, mikor valaki úgy érzi magát áldozatnak, hogy valójában nem az. Ő azért szenved,mert azt hiszi nincs semmilyen hatalma a sorsa felett, nincs döntési lehetősége és teljesen ki van szolgáltatva a környezetének.A legtöbben nincsenek is tudatában, hogy áldozati mintát követnek, hogy ezt a mentalitást hordozzák a személyiségükben. A szemükben mindig mások a hibásak,a felelősek mindenért. Sebezhetőek,gyenge az életerejük és olyan nehézségekkel,problémákkal küzdenek amit más teljesen átlagos ember könnyedén megoldana, az áldozatot azonban félelemmel tölti el lehetetlennek érzi,hogy egyedül megoldja.

15.Alkalmazkodó

Mivel a változás állandó az életünkben és csak az éli túl,aki alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, így alapvető nagyon fontos tulajdonságunk. Aki alkalmazkodó, az könnyen igazodik a körülményekhez, jól átlátja a helyzetet és minden adottságát,képességét, eszközét felhasználva talál lehetőségeket és megoldásokat.Rugalmas, könnyen beilleszkedik, akklimatizálódik. Ha túlzásba visszük könnyen érezhetjük,hogy nem lehetünk önmagunk,elveszett az erőnk, a hatalmunk, így jó ha az alkalmazkodásnál is az egyensúlyra törekszünk.

16.Alterego,alszemélyiségek

Az alter ego latin kifejezés másik én jelent, pontosabban egy másik személyiséget az emberen belül. Mivel mi intuytorok nem vagyunk pszihiáterek ez nálunk nem a disszociatív személyiségzavart mutatja, ami egyébként szerintem a pszihológia legérdekesebb területe, hisz egy többszörös személyiségzavarral kezelt embernél az egy testben annyira különböző személyiségek élhetnek- legtöbbször nem is tudva arról, hogy mit csinál a másik illetve, hogy létezik e a másik-,hogy az egyik jobb kezes, a másik bal, vagy az egyik személyiség cukorbeteg a másik nem , az egyik nő a másik férfi, az egyik inteligencia hányadosa lehet többszöröse a másikénak vagy az egyik beszél valamilyen idegen nyelvet a másik nem. Szóval ez nagyon érdekes téma, de kanyarodjunk vissza az Intuychinghez. Attól, hogy nincs disszociatív személyiségzavarunk azért lehet több személyiségünk vagy inkább olyan személyiség részeink amik a személyiségfejlődésünk során sérültek, nem tudtak felnőni, valamilyen negatív energia emlék vagy hit korlátozza őket a kiteljesedésben. Olyasmire gondolok, hogy például tök nyugodt ember vagy és egyszer csak egy szituáció olyan agresszivitást vált ki belőled, hogy nem is gondoltad, hogy ilyen is van benned. Vagy nagyon határozott, magabiztos ember vagy és egy szituációban a megszokottól eltérően ijedt gyermekként kezdesz el viselkedni. Majd később arra gondolsz, hogy ez olyan mintha nem is én lettem volna. Ilyen ehhez hasonló helyzetekre gondolok, ha ez jön ki a táblázatokból információként, hogy valamelyik személyiség részemnek van segítségre szüksége.

17. Archetípus

Görög eredetű szó, ősképet jelent. Jung megfogalmazásában az archetípus azokat a képi sémákat jelöli, amelyek közös motívumok a különböző területeken élő népek mitológiájában, és melyek a kollektív tudatalattiból eredeztethetők.
Az archetípusok lehetővé teszik időben és/vagy térben máshol lévő kultúrák kommunikációját és mivel egyetemes jelentésűek, segítségükkel megérthetjük más kultúrák más emberek üzeneteit, jelentésük azonban szituáció függő.
 Tehát az archetípus egy ős minta, valaminek az első lenyomata. Jung 4 női és 4 férfi karaktertípust: Madonna,Anya,Amazon,Nimfa,Atya,Apa, Hős,Faun és 12 személyiség archetípust: ártatlan,felfedező,varázsló,lázadó,szerető,átlagember,hős,alkotó,bohóc,bölcs,gondoskodó,uralkodó különböztetett meg. 
Az Intuyching rendszerben ennél jóval több szerepet, archetípust tudunk beazonosítani.


18.Aspektus

Latin eredetű rátekintést jelent. Nézőpont, szemlélet, megvilágítás,szemszög, látószög. Más aspektusból más megvilágításban látom a dolgot.

Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid  energetikai háttere, hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre keresünk időpontot,kereshetsz a Facebookon is, a mentoring online formában történik.


Beckné Máté Ági
Léleksegítő2021. február 5., péntek

Az inga használatról

 10 éve használom hivatásszerűen és cirka 15 évvel ezelőtt vettem kézbe az első ingámat. A lányom idén nyáron lesz 14 éves és az ő nemét már ingával állapítottam meg. Használom, készítem is, de még soha nem írtam róla, úgyhogy azt hiszem éppen itt az ideje.
Kicsit úgy vagyok az ingával is, mint amikor a spirituálisról kérdeznek. Mondjuk, hogy spirituális e a munka amit végzek? Nehéz rá válaszolnom, mert a saját életemben nem tudom elválasztani, hol kezdődik és hol ér véget. Nekem legalább annyira spirituális egy villanykörte, mint a vonzás törvénye annál az egyszerű oknál fogva,hogy minden a teremtés része, így minden csoda és varázslat is egyben. Szóval így vagyok az ingával is az egyik oldalról nézve azt gondolom, hogy csoda és varázslat, másrészt meg teljesen egyszerű és praktikus használati eszköz, amiből minden háztartásban elkelne egy.

Az ingával kapcsolatban két dolgot fontos érteni, az egyik az intuíció, a másik pedig az ideomotoros mozgás.

Az intuíció latin eredetű szó, az intueri megnéz, megfigyel  szóból ered és az intuitio pedig sugallatot, megérző képességet jelent. Nem tapasztalat vagy gondolkodás által nyert belátás, hanem egyfajta közvetlen belső érzékelés, észlelés. 
Kísérletek szerint a szívünk 4.8 másodperccel azt megelőzően érzékeli azt ami történni fog.Az éber érzékelés elsőként a szívben jelenik meg intuitív információ formájában, majd a bolygóidegeken át az intuíció eljut az agyunkba, ahol a szem mögött elhelyezkedő orbifrontális kéreg érzékel.

Kvantumfizikai megközelítésben a téridő számtalan teret és időt hoz létre és kutatások szerint tudatosságunk képes intuitív formában a térben és időben is érzékelni, így tudatosságunk téridő jelleggel bír. Eszerint, bármely térben vagy időben is jelenik meg az információ, azt egy az intuíció érzékelésében gyakorlott tudat érzékelni képes.

Szerintem a legegyszerűbb megértési módja, ha hatodik érzékként gondolunk rá. Van öt érzékünk a látás, hallás, ízlelés, szaglás és tapintás tulajdonképpen ezekkel az érzéseinkkel is rezgéseket, frekvenciákat kódolunk csak mivel kézenfekvő és oltári régen használjuk, jól begyakoroltuk már, ebbe bele sem gondolunk. Egyszerűen csak azt mondjuk látom, hogy kék vagy hallom, hogy hangos érzem,hogy édes vagy szúrós, de valójában ezek is leolvasott frekvenciák. A hatodik érzékünkkel kicsit más a helyzet, egyrészt, mert nem gyakoroltuk be annyira, mint a többi érzékünket, másrészt pedig azért, mert bár folyamatosan veszük vele az információt, nem értjük, hogy mi is az pontosan. Minél inkább használod ezt az érzéked, annál többet érzékelsz és annál jobban érted majd, de aki nem tudatos erre, annak is vannak megérzései például eszébe jut, hogy be kellene kanyarodni, nem teszi és kiderül, hogy útlezárás van, így utólag azt gondolja az megérzésére kellett volna hallgatni. Vagy bemegy egy étterembe és érzi, hogy a jobb sarokban lévő asztalhoz semmiképp nem kívánkozik leülnie egy fajta ellenállást vált kibelőle, hogy odaüljön és nem is tudja, hogy ez is intuíció. Nem tudja, hogy előtte csúnyán összevesztek annál az asztalnál, szörnyűségeket vágtak egymás fejéhez, ő pedig érzékeli ezt a negatív kellemetlen energiát. Bár nem tudja,hogy mi az, de érzi és nem ül le oda.

Amikor ingát használok, akkor én vagyok az adóvevő, aki veszi az információt a hatodik érzékével,intuícióját használva, az inga pedig egy eszköz, amivel kézzel foghatóvá, láthatóvá válik az információ. Ez egy nagyon fontos tény, mert sokan mindenféle zavaros elméleteket gyártanak arról, mi mozgatja az ingát és, hogy maga az inga válaszol pedig ez egyszerűen nem igaz. 

Az inga mozgása ideomotoros mozgás, használata egy ideomotoros tecnika. Ilyen technika még a karhossz teszt(Uwe Albrecht) igen válasz esetén az előrenyújtott két kezem hüvelykujjai összeérnek pontosan párhuzamosan egymás mellett, nem válasz esetén a két hüvelykujj elmozdul egymás mellől. A pislogás, igen egy pislogás, nem kettő pislogás vagy igen jobb szem kacsint, nem bal szem. Vízszintes felületre helyezett tenyerek esetén igen bal mutató ujj emelkedik fel, nem esetén a jobb mutatóujj. De ilyen az automatikus írás is. Ezek öntudatlan mozdulatok, amit a feltett kérdésre a tudatban megjelenő válasz,ötlet vagy kép hatására jelez a testünk. Ezeket a kérdezőnek előre tisztáznia kell magában, hogy melyik tecnikát használja és melyik mozdulat jelzi az igent vagy a nemet. Illetve húzhatunk kártyát, felírhatunk információkat papírlapokra, kártyákra és abból húzva juthatunk válaszhoz ha nem elég az igen nem, például melyik autó megvásárlása hozza a legtöbb örömet az életembe? ilyenkor felírod a neked tetsző autó márkákat egyforma kártyára, majd húzol közülük. Az inga ezeknél kifinomultabb technika, én egyértelműen az ingát szeretem a legjobban mind közül. Az inga egészen gyenge ideomotoros mozgásokat is egyértelműen megfigyelhetőre felerősít, így nagyon pontosan tudja megmutatni a válaszokat.

 Egyszerű módja annak megállapítására, hogy az inga, hogyan mutatja az igent és a nemet, ha rajzolsz egy keresztalakzatot, a függőleges szárához írod, hogy igen, a vízszinteshez, hogy nem és a kereszt középpontja fölé tartva az ingát, megkéred mutasson igent, majd nemet ezzel az ingát "betanítod" erre a mozgásra. Másik módja, hogy felemeled az ingát és kimondod a saját neved, aztán kipróbálod egy idegen névvel. Az én esetemben : - Beckné Máté Ágnes vagyok vagy az én nevem Beckné Máté Ági ilyenkor az inga mozgása igent mutat, majd azt mondom: - Kovács Aladár vagyok az inga most nemet mutat. Persze az ingával az a nagyszerű, hogy nem csak eldöntendő kérdésekre lehet használni, hanem kérdéseket tehetünk föl táblázatok fölé tartva, - mint mi az Intuychingban, ahol közel 100 táblázat áll a rendelkezésünkre- így rengeteg információhoz tudunk hozzájutni.Van pár olyan állítás, amit az ingáról olvastam vagy hallottam és számomra semmilyen igazságtartalmuk nem bizonyosodott be az elmúlt 10 év és több ezer óra ingahasználat után sem. Jöjjön néhány a gyakrabban halottak közül:

 • Az ingát csak a tulajdonosa használhatja. 
 • Az ingának konkrétan valamilyen anyagból kell lennie például féldrágakőből.
 • A horoszkópodnak megfelelő kőből készült inga a legjobb számodra.
 • Az ingát be kell avatni vagy csak beavatottak használhatják.
 • Az ingát minden használat után meg kell tisztítani.
 • Egy bizonyos órát, napszakot válassz.
 • Gyertyát, füstölőt kell gyújtani közben.

 Ha egy állítás, hit vagy gondolat félelmet kelt, egyszerűen nem jöhet tiszta forrásból. Minden a világon attól függ,hogy mit hiszek, ha a fentieket hiszem akkor minden esetben félelmet kelt, ha nincs füstölőm vagy elfelejtettem gyertyát gyújtani vagy nem a horoszkópomnak megfelelő kőböl van az ingám. A beavatás ami valljuk be amúgy is elég zavaros fogalom azt gondolom, hogy lehet,hogy valaki elolvas egy könyvet a beavatásról vagy jelen esetben az inga beavatási ceremóniájáról és elhiszi, aztán megcsinálja és működik. Én lehet nem olvasom el és nekem meg enélkül is marha jól müködik. Mindig figyelj oda mit hiszel el, és tisztázd magadban mielőtt elhiszed az támogató e számodra és jó érzéseket kelt e benned. 

Hogy miért vannak a köztudatban, ha nem igazak? Szerintem egyszerű az ok, mi emberek szeretünk különlegesnek tűnni és  ha még különlegesebbé teszem az eszközt amit használok, attól én magam is különlegesebbnek érezhetem magamat. Elárulok egy titkot, az inga ezek nélkül a hitek nélkül is különleges, mint ahogy minden ember egyedi, ezáltal különleges úgy ahogy született önmagaként.

Ami valójában fontos, hogy tiszta semleges legyen a szándékod, hozzáállásod az ingához is és a kérdezéshez is. Érdemes előtte ráhangolódni, venni pár mély lélegzetet. Ha félelmeid vannak az adott témával, kérdéssel kapcsolatban vagy a választól félsz, az megzavarja az intuíciót, nem biztos, hogy tiszta választ kapsz. Ennek felismeréséhez, kezeléséhez azért kell némi gyakorlottság és önismeret. Az inga anyaga vagy hogy gyertyát gyújtasz e, azonban egyáltalán nem befolyásolja a választ. Ezek választott opciók, ha te jobban ellazulsz egy gyertya fényénél vagy szereted a füstölőket használd nyugodtan és az inga színe, kövei is tudnak támogatni téged, illetve nyilván jobb vele dolgozni, ha tetszik neked, de egy láncon függő gyűrűvel vagy cérnára gyúrt kenyérgombóccal éppúgy működik, még ha hosszútávon nem is ezek a legmegfelelőbb eszközök.

Néhány tipp, ha inga vásárlás előtt állsz:

Nem tudsz rosszul választani. Sokaktól hallottam már, hogy úgy érezte nem is ő választotta az ingát, hanem az inga őt. Tehát ha valamelyik megszólít sokkal jobban tetszik, mint a többi akkor az nem véletlen. Ha nem tudsz dönteni, akkor van azért pár szempont ami segíthet.
 1. Színe alapján. Színekre ugyanúgy szükségünk van, mint vitaminokra, előfordulhat,hogy valamelyik rezgése hiányzik
 2. Valamelyik csakrádat szeretnéd energetizálni és a csakra köveiből ill. szineiből választasz ingát.
 3. A praktikum. Ha kezdő vagy ez mindegy,mert mindenkinek ki kell tapasztalnia,hogy neki melyik a megfelelő inga típus. Aki ezzel dolgozik vagy sokat használja azok között van aki a könnyebb és van aki kifejezetten a nehezebb ingákat kedveli. Ez azért van, mert habitusunktól illetve attól függően ki mennyire kinesztetikus típusú, változó az, hogy mennyire erőteljes a kezünkben az inga mozgása. Akinek nagyon erőteljes érdemes nehezebb ingákat választania.
 4. Illetve vannak akik szeretik, ha a vége hegyes, csúcsos vagy elvékonyodó, hogy pontosabban lássák mire mutat. És van akit zavar, ha átlátszó kristályból van. Ezeket egyénileg kell kitapasztalni, nekem például egyik sem lényeges szempont, vagyis gömb alakú és hegyikristály ingával is zavartalanul tudok dolgozni, ugyanakkor lehet, hogy másnak fontos lehet.
A képeken általam készített ingák láthatók.

Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid  energetikai háttere, hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre keresünk időpontot, kereshetsz a Facebookon is, a mentoring online formában történik.


Beckné Máté Ági
Léleksegítő2021. január 24., vasárnap

Intuyching szótár 4. (akadályokat okozó minták, alárendelt, alávetett, áldott)

 Ez a szótár az Intuyching Szupertudatos Önfejlesztés rendszerben, táblázatokban fellelhető, egy konzultáción elhangozható szavak, kifejezések magyarázatául szolgál. Hogy jobban értsük miről is beszélünk.

A képen az Intuyching applikáció kezdő táblázata látható.


10. Akadályokat okozó minták

  Negatív érzelmi minták, amik blokkolódásokat, akadályokat okozhatnak az energiarendszerünkben(csakrákban, meridiánokban) valamint önértékelési problémákat, kapcsolati konfliktusokat eredményezhetnek. Ezek a minták olyan negatív érzelmekből alakultak ki, amiket elfojtottunk nem lettek megélve,feldolgozva. Véleményem szerint két okból csináljuk az elfojtást:

 • nem akarjuk kimutatni az érzéseinket,mert félünk attól, hogy sebezhetővé válunk, elítélnek, nem fogadnak el és nem fognak szeretni.
 • nem akarjuk érezni, mert túlságosan nehéz és fájdalmas.

Itt azt is muszáj megemlíteni,hogy gyerekként a környezetünkből tanuljuk a viselkedési mintákat, tehát az, hogy hogyan kezeljük az érzelmeinket nagymértékben függ attól, milyen érzelmi mintákat kaptunk a szüleinktől. Ha például a családban senki sem beszél vagy beszélhet az érzelmeiről, illetve ha nem tudják kezelni az érzéseiket és egészségesen védeni a határaikat, akkor a gyerek egy torzult vagy hiányos mintát kap. Persze nem ez az egyetlen oka annak, hogy ilyen mintákat hozunk létre, de talán a legkézzelfoghatóbb.

11.Alárendelt, alacsonyabb rendű

 Az alárendelt alapvetően azt jelenti, hogy van egy feljebbvalója, akinek a szabályait be kell tartania vagy intézkedéseit végre kell hajtania, mert jogokkal rendelkezik vele szemben. Az alá-fölérendeltségi viszony nem mindig elkerülhető, hiszen a szülő-gyerek vagy a munkaadó-beosztott viszony az ilyen, ugyanakkor egy ilyen helyzetben is érezhetem magam és éreztethetem a másikkal,hogy értékes és kezelhetem egyenrangú félként. Egy ilyen viszony könnyen átfordulhat elnyomássá, nézzük csak meg a fajelméletekből fakadó szörnyűségeket például amikor a fehér ember értéktelenebbnek tartotta a színesbőrű embertársát. Ha valakit gyengébbnek, szegényebbnek, műveletlenebbnek, elmaradottabbnak látunk magunknál akkor ott az együttérzésnek és a segítőkészségnek kellene megjelennie a felsőbbrendűségi érzésből fakadó bántalmazó viselkedésformák helyett. Ez a fajta bántalmazás személyes kapcsolatokban ugyanúgy megjelenhet és ugyanolyan ártalmas, mint a fajok között. Lehet valaki valakinek a feljebbvalója, de  ez nem jogosítja fel semmilyen elnyomásra vagy bántalmazásra és az alárendeltnek pedig ezt semmiképp sem kell eltűrnie.

12. Alávetettség, alárendelődés

 Hasonló fogalom ez az előzőhöz, de míg az alárendelt még tisztában lehet a jogaival és jelenhet meg ellenállás, még van erő a változtatáshoz, úgy az alávetettségben,feladja az erejét, kiszolgáltatottnak érzi magát, tehetetlennek, megalkuszik. Hatalmat lehet felette gyakorolni, kényszeríteni lehet és ő maga érzi alacsonyabbrendűnek, értéktelennek magát. Feladja a szabad akaratát és függőségi helyzet alakulhat ki. Persze ennek is van pozitív formája, ha például szabad akaratomból alávetem magam egy orvosi beavatkozásnak ami megmenti az életemet. Ott valószínűleg bízom az orvosban és remélem a gyógyulást, de valljuk be még ez is kiszolgáltatottság, hiszen nincs más választásom, mert ha nem teszem meghalok.

13. Áldott

Vallásos értelemben isteni kegyelemben, segítségben, gondviselésben részesült. Nem vallásos megközelítésben is ugyanezt jelenti, hogy amire vágysz ahhoz minden segítséget, támogatást megkapsz és a vágyad teljesül.Például nagyon jól láttatja a terhesség-áldott állapot közti különbség. Ha a gyerek nem várt, "becsúszott" és nem teljes az öröm akkor az terhesség, ha azonban a nőnek a gyermek utáni vágya teljesült, mindent megtett, hogy gyermeke legyen aztán átengedte Istennek, a Sorsnak vagy az Univerzumnak és akár vallásos, akár csak tisztán hite van, imába foglalta a kérését és kiderül, hogy gyermeket vár, akkor az áldás és ő áldott vagyis áldott állapotban van. Ha a vágyad az, hogy beutazhasd a világot vagy saját vállalkozásod legyen, diplomád,  vagy házad és ehhez mindent megteszel fizikailag amit csak tudsz, aztán átengeded és kibocsátod a kérésed, hiszel és bízol és megadatik akkor az áldás és te áldott állapotba kerültél.

Sok áldást kívánok, légy áldott!

Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid  energetikai háttere, hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre keresünk időpontot,kereshetsz a Facebookon is, a mentoring online formában történik.


Beckné Máté Ági
Léleksegítő

2021. január 15., péntek

Intuyching szótár 3. (alapelvek, alaposság, alázat)

Ez a szótár az Intuyching Szupertudatos Önfejlesztés rendszerben, táblázatokban fellelhető, egy konzultáción elhangozható szavak, kifejezések magyarázatául szolgál. Hogy jobban értsük miről is beszélünk.


7.Alapelvek

Alapigazságok, alapvető szabályok, amikre épül illetve amelyek alapján a módszer működik. 

Az Intuyching alapelvei a következők:
 • A szeretet-csatornára hangolódik
 • A szeretetet erősíti
 • Az EGYSÉGET erősíti
 • Tiszteletben tartja a választást
 • A jelenre és a megoldásra fókuszál
 • Biofeedback-et használ
 • A szupertudattal kommunikál
 • Átalakítja a blokkoló energiát
 • Megértet, változtatja és teremti


8.Alaposság

Az emberi értékek egyike. Akire ez jellemző, az ügyel a részletekre, nagy gondossággal, mélyrehatóan lelkiismeretesen végzi a dolgát, teljességre törekszik. Ha nem is tartozik szorosan az értékrendedbe, előfordulhat, hogy éppen erre van szükséged az aktuális problémád megoldásához.


9.Alázat

Vallási megfogalmazásban erény, mely képessé tesz arra, hogy az ember igazságának, teremtett voltának megfelelően és törékenységének tudatában éljen.
Szerintem mély önismereten és tiszteleten alapuló magatartásforma, a tisztelet gyakorlati alkalmazása, spirituális belátás. Amikor tisztában vagyunk minden nagyságunkkal,tehetségünkkel,adottságunkkal és értékünkkel mégis tudjuk mennyire aprók vagyunk a nagy egészhez képest. Amikor tisztában vagyunk a nagyságunkkal és közben nem tisztelünk sem Istent(a nagy egészet, az Univerzumot)sem embert, elbizakodottá, önteltté és gőgössé válunk. Assisi Szent Ferenc Imája szokott eszembe jutni az alázatról:
"Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni, adj bátorságot,hogy megváltoztassam, amit lehet és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni."


Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid  energetikai háttere, hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre keresünk időpontot, egyelőre online formában.


Beckné Máté Ági
Intuytor
Léleksegítő


2021. január 7., csütörtök

Intuyching szótár 2. (adás, aggódás, agresszív )

  Ez a szótár az Intuyching Szupertudatos Önfejlesztés rendszerben, táblázatokban fellelhető, egy konzultáción elhangozható szavak, kifejezések magyarázatául szolgál. Hogy jobban értsük miről is beszélünk.


4. Adás: Amikor azt mondom adásban vagyok, természetesen nem a televíziós fellépésemre gondolok, hanem az ad, adni igéből képzett főnévre.Vagyis lehetővé teszem, hogy a másik kapjon, birtokoljon vagy használjon valamit. A másikat hozzájuttatom, rendelkezésére bocsátom vagy éppen átengedem neki a valamit. Megszámlálhatatlan dolgot tudunk adni és mindenkinek van valamilye amit adhat. Adhatok ajándékot, pénzt, lehetőséget, segítséget, hálát, különböző érzéseket, hatalmat,munkát, figyelmet,időt, törődést,megbocsátást, enni vagy kölcsön egy fűnyírót.. Arra, hogy a másik elfogadja e amit adok, nincs befolyásom, nem az én dolgom. Az adás-kapás-elfogadás körforgásának alapja és a bőség jele. Adni ugyanis csak az tud akinek van, illetve úgy érzi több van neki belőle, mint ami feltétlenül szükséges. Aki úgy érzi sosincs ideje, nem fog veled bőkezűen időt tölteni csak szűkmarkúan vagy sehogy, attól függően mennyire érzi úgy,hogy nincs.

5. Aggódás: a bizonytalantól való, tartós félelem,nyugtalanság vagy szorongás. Tárgya, ami miatt aggódunk, legtöbbször teljesen megalapozatlan és sokszor nem is igazán lényeges. Mindig a jövőre irányul, a mostban nem lehet aggódni. Ha most nekem rossz, azt elfogadom vagy nem ,szenvedek tőle vagy nem, de aggódni csak attól lehet, hogy a jövő héten évben is rossz lesz. Aggódni a majdban lehet, hogy majd nem érek oda, beteg lesz, egyedül maradok, elvesztem a munkám és nem fogom tudni fizetni a számlákat. Nagy százalékban olyasmiért aggódunk, amire nincs is befolyásunk például, hogy milyen lesz az időjárás. Az ok amiért aggódunk, szerintem a hit hiánya vagy kevés a hitből. Szülőként amikor olyasmikért aggódunk, hogy a gyerek megbetegszik vagy összetöri magát vagy bántani fogják akkor egyrészt nem hiszünk benne, hogy elég erős a gyerek ahhoz, hogy védekezzen másrészt magunkban nem bízunk, hogy tudjuk kezelni a helyzetet, de leginkább a pozitív végkifejletben nem bízunk ilyenkor. Nem hiszünk abban, hogy minden rendben lesz, a lehető legjobban alakul. Ugyanez igaz ha rettegsz a covidtól vagy, ha aggódsz a gyereked jövője, boldogsága miatt, nem hiszel abban ,hogy minden jól alakul és rendben lesz. Ha hiszel benne, nem aggódsz.

6. Agresszív: támadó, indulatos, erőszakos. Az agresszió latin eredetű szó és támadást jelent. Az agressziv viselkedés alapja mindig a frusztráció vagyis belső feszültség, amit akkor érzünk ha nem teljesül a vágyunk, nem kapjuk meg amit akarunk. Hétköznapi példát mondok rá: ha egész nap nem volt időnk enni , észre se vettük, mert nagyon elfoglaltak voltunk, a kocsiban hazafelé ráeszmélünk, hogy annyira éhesek vagyunk, ha azonnal eszünk is késő lenne. A párunk vagy a gyerek alig várta, hogy hazaérjünk mesélnek, kérdeznek, mi ingerültek vagyunk. Ilyenkor akár felemeljük a hangunk, vagy bántón szólunk vagy csak duzzogunk, ez mindenképp agresszió. A kisgyerek toporzékolása és a szülő kiabálása is az. Vannak fokozatai, a fent említett példa enyhe, könnyen orvosolható dolog, de mint tudjuk sok családban fajulnak tettlegességig is a dolgok. Megkülönböztetünk agressziv és passzív -agresszív viselkedést, többször hallottam már felnőtt emberektől, hogy inkább kaptam volna egy pofont anyámtól, mint, hogy elviseljem ahogy nézett. Nem egyformán reagálunk a frusztrációkra sem, az egyénenként változó, hogy ki mekkora frusztrációra felel agresszióval. Ha valaki már kisebb frusztrációtól is agresszívvá válik mindenképp érdemes foglalkoznia vele, mint ahogy a túlzásba vitt aggódással vagy az adásra való képtelenséggel is.
Az agresszív kommunikáció, az asszertív szöges ellentéte. Nem megoldást keres, hanem hibást, bűnbakot. Nem zavarja, ha ő nyer és a másik veszít, a maga igazát hajtja. Metakommunikációja is támadó, erőszakos, például sokszor belevág a másik szavába. 
Az Intuichyng- Szupertudatos Önfejlesztés rendszer egyik tanfolyama a TUDKO, ahol megtanulhatod a tudatos kommunikáció csínját-bínját, a megértő nyelvet, az én nyelvet és a tolmács nyelvet is.

Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid  energetikai háttere, hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre keresünk időpontot, egyelőre online formában.


Beckné Máté Ági
Intuytor
Léleksegítő2020. december 23., szerda

Á nem vagy ámen?

 


Nem szándékoztam már karácsony előtt írni, de máshogy alakult.
Megint egy nagyon jó, ajándékot hozó beszélgetésen vagyunk túl a lányommal. Igazán jó kis téma kerekedett ki belőle. Biztos voltatok már ti is úgy, hogy eszetekbe jutott egy jó ötlet vagy megérzés és lebeszéltétek magatokat róla , aztán utólag már bántátok, hogy nem azt választottátok, nem arra mentetek vagy nem csináltátok meg. Én ugyan már egy jó ideje figyelek a megérzéseimre, de évtizedekig nem ez volt a jellemző. Szinte minden ötletemről lebeszéltem magam és bizony dönteni sem szerettem. Ez mára szerencsére megváltozott, és mondhatom sokat dolgoztam rajta, hogy így legyen.  A fő oka, hogy ezt csináljuk az, hogy nem bízunk magunkban eléggé és nem figyelünk a jelekre. Még most is sokszor előfordul, hogy nem veszek észre jeleket, például indulás előtt ránézek egy sálra vagy a táblázataimra, mégsem viszem magammal őket és később tényleg szükségem lenne rájuk. Megosztom veletek  a beszélgetésünket, mert amilyen egyszerű, olyan nagyszerű segítség lehet abban, hogy tudatosítsuk a pillanatot , amikor épp lebeszéljük magunkat arról, hogy hallgassunk az első megérzésünkre.

Szóval mesélem ma a lányomnak: 
- Képzeld valaki írt nekem, hogy szeretne egy cipzár húzót (ingákat, kulcstartókat apró ajándékokat készítek a Máginga oldalon ) nagyon tetszik neki az egyik, csak hát az az angyalka ami lóg rajta, az neki egy kicsit túl sok, valami más díszt tudnék e rátenni? Hozzáteszem, hogy amikor ezt a húzót készítettem, eredetileg egy hattyú díszt szerettem volna rá tenni, de épp készítettem egy kis angyaldíszt, amivel nem tudtam mit kezdeni, így került rá az angyal. Szerintetek mit választott a lány, amikor lefotóztam a lehetséges díszeket? Hát persze, hogy a hattyút. 

Erre a lányom mondja :

 - Hallgatnod kellett volna az első megérzésedre.

 -Persze teljesen igazad van-válaszoltam neki. 

És aztán folytattam, hogy jött tegnap egy hölgy, néhány ajándék tárgyért és pár házzal arrébb vitte a GPS a házunktól. Majd mikor ideért mesélte, hogy az volt az érzése, hogy itt parkoljon le és sétáljon tovább, de aztán lebeszélte magát. Ugyanazt mondtam neki akkor, mint most nekem a lányom, hogy az első megérzésre kellett volna hallgatnia. És mondom a lányomnak tovább, hogy ilyenkor mindig azt mondjuk ááá nem, inkább tovább megyek vagy ááá biztos hülyeség, erre a lányom hozzátette, hogy bizony neki rengetegszer hangzik a fejében ez az ááá nem. 

-Látod akkor már tudod, hogy az ááá nem- re nem szabad hallgatni  és viccesen hozzáfűztem, hogy az ááá nem "ördögtől való" (jó útról eltérítő) 

Mire az én okos kamasz lányom így szólt: - Aha. Ááá nem helyett ámen.

 Majdnem felsikítottam annyira tetszett és tetszik azóta is. Mert ahelyett, hogy lebeszélnénk magunkat egy jó ötletről és nemet mondanánk a megérzéseinkre mondjunk igent, mondjuk azt, hogy  úgy legyen! Vagyis ámen. 

Én biztosan figyelni fogom eztán így is, most már tudatosítva az áá nem, áá inkább azt, áá a másik biztos jobban tudja szavakat, mert ilyen esetekben inkább áment mondok.

Köszönöm,hogy elolvastátok.

Kellemes készülődést és békés és szeretetteli ünneplést, boldog karácsonyt  kívánok!

Beckné Máté Ági
Intuytor
Léleksegítő
Máginga

2020. december 16., szerda

Intuyching szótár 1. (Intuyching, szupertudat, önfejlesztés)
Elindítok egy sorozatot, ami azt a célt  hivatott szolgálni, hogy az Intuyching Szupertudatos Önfejlesztés rendszerben, táblázatokban fellelhető, egy konzultáción elhangozható szavak, kifejezések magyarázatául szolgáljon. Az vezetett erre az elhatározásra, hogy sokszor tapasztaltam tanácsadási helyzetben, hogy valaki nincs tisztában egy-egy olyan szóval vagy kifejezéssel amit ismer és használ is, mélységében mégsem tudja értelmezni vagy a saját élethelyzetében nem tudja éppen hová tenni. Nem idegen szavakra gondolok elsősorban, hanem pl mi a tisztelet, a büszkeség vagy a hála.

Egyik célom ezzel egyfajta ismeretterjesztés, tudásunk elmélyítése,másrészt nem rejtem véka alá azt sem, hogy örömömre szolgál az Intuychingnek, ennek a csodás és általam végtelenül nagyrabecsült rendszernek a népszerűsítése.

Kezdjük talán mindjárt az elején mi az az Intuyching? számozni fogom a magyarázatokat, hogy a későbbiekben tudjam hányadán állok :) Kitudja lehet, hogy egyszer még betűrendbe is kerülnek.


1.Intuyching

Mozaikszó, az intuitív coachingból született. Szerettünk volna egy egyedi nevet, ami nem olyan hosszú, mint a szupertudatos önfejlesztés és csak a miénk,ugyanakkor sugallja is amivel foglalkozunk. Sokat ötleteltünk míg  Erika(a renszer alkotója) kitalálta ezt a szót, mi pedig megszerettük. Benne van az intuíció, a coaching, a chi,mint energia és még az ingára is utalhat az ing a végén.

2.Szupertudat

Az elménknek, a tudatunknak 3 aspektusát ismerjük, ezek egyike szupertudat. A tudatos elme a testi aspektusa, a tudatalatti a lelki és szupertudat ugyanennek a szellemi aspektusa. A tudat a jelenhez, a tudatalatti a múlthoz, míg szupertudatunk az örökkévalóhoz kapcsolódik. Szupertudatunk kapcsolódik a forrásunkhoz, intuíciónk belső segítőnk és bölcsességünk Tudatunk ezen aspektusát használjuk,mikor Intuychingelünk.

3. Önfejlesztés

Szerintem önfejlesztés minden, amit saját magunk jobbá tételéért teszünk és mivel mindannyian hatással vagyunk egymás életére és a nagy egészre, ez szorosan összefügg a világunk jobb hellyé tételére irányuló törekvésekkel is. Egyfajta gyüjtőfogalom, idetartozik minden önbizalom fejlesztés, önsegítés, önértékelés javítás, jólétre törekvés, intellektuális és érzelmi fejlődésünk, de leginkább a tudatosságunk emelése fejlesztése.

A következő részben már a táblázatokból választok ki szavakat és nyújtok hozzájuk magyarázatot a szótáramban :)

Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid  energetikai háttere, hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre keresünk időpontot, egyelőre online formában.


Beckné Máté Ági
Intuytor
Léleksegítő


2020. december 3., csütörtök

Hogyan lehet békés a karácsony?

   


A karácsonyi üdvözlőlapokon szereplő jókívánság általában az, hogy békés, boldog, örömteli vagy áldott ünnepet kívánunk, de hogyan lehet tényleg ilyen?

A december gyönyörű, csillogós, ha szerencsénk van hóeséssel is kedveskedik. Este sétálni a nyugodt hóesésben, nevetni szánkózáskor, a karácsonyi fények az utcán, a lakásban szétáradó mézeskalács vagy gyömbéres keksz illata, ezek mind öröm és szeretetteli érzések. De azt hiszem a legtöbben tudjuk azt is, hogy milyen könnyen átfordulhat rohanósba, kapkodósba, megfelelősbe és még sorolhatnám. 

Ennek általában három oka van:

 1. A tervezés hiánya. Stresszt okoz, ha mindent az utolsó pillanatra hagyunk. Próbáljátok előre gondolkodni, minél előbb meg vannak az ajándékok, annál több idő marad becsomagolni őket, ha tudod mi lesz az ünnepi menü sokkal könnyebb bevásárolni hozzá és elkerülhető a nagy tömeg az üzletekben, vagy előre el lehet készíteni a fagyasztható dolgokat. Ha átnézitek a karácsonyi dekorációkat nem az utolsó pillanatban derül ki, hogy eltörött a csúcsdísz. Ezzel a kis odafigyeléssel egy halom stressztől megkímélhetjük magunkat. 

2. A perfekcionizmus. Ha azt szeretnéd, hogy minden tökéletes legyen akkor előre borítékolod az idegeskedést, a stresszt és az elégedetlenséget. Próbáld meg elengedni ezt a fajta elvárást, legalább az ünnepek idejére. Egyrészt, mert a tökéletesség csak illúzió, másrészt, mert nem minden rajtunk múlik, nincs kontrolunk mindenfelett. A tökéletlen karácsony is tökéletes. Nem ronthatja el egy ablak, amit nem sikerült már megpucolni, sem egy kicsit odasült sütemény. De még a kötelező rokonlátogatáson morgolódó vagy kellemetlenkedő kedves rokon sem, ha sikerül arra gondolnod, hogy ajándékba adod neki és főként magadnak, hogy nyugodt maradsz és nem veszed magadra. Gondolj arra milyen rossz lehet neki, hogy még ilyenkor sem tudja elönteni a szeretet és a kedvesség.

3. Ha nem figyelsz magadra. Ha csak a többiek igényeire figyelünk, hogy minden rendben legyen, mindenkinek kész legyen a kedvenc sütije, mindenkinek ott legyen a szíve vàgya a fa alatt és persze csillogjon a lakás is. Nyugodtan ossz ki feladatokat a család többi tagjának is, vagy ha ez kivitelezhetetlen, akkor is tudatosan mindennap szánj magadra is egy kis minőségi időt, csinálj valamit ami tölt. Mert, ha te lemerülsz már nem fogsz tudni adni semmit, ha te rendben vagy rendben lesz minden és mindenki a családban. Ha mindig mindenkit magad elé sorolsz, könnyen érezheted egy idő után áldozatnak magad, érezheted azt, hogy csak húzod az igát veled, meg senki sem törődik. Hát, hogy is törődne veled bárki is, ha még te sem törődsz magaddal. Ezért nagyon fontos, hogy bármilyen sűrű legyen is a napod tervezz be magadnak is egy kis figyelmet. Például amikor iszod a kávéd vagy a teád, azt ne futtában döntsd le, hanem élvezd ki a finom ízét, figyeld a meleget, ahogy végigcsorog a torkodon egész más lesz így az élmény, vagy tedd élménnyé az esti fürdőzést egy gyertyával vagy némi illóolajjal, vagy este lefekvéskor kend be a talpacskáid is finom krémmel. Masszírozd be a sarkad, a talpad, az ujjaidat akár meg is köszönheted nekik, hogy egész nap cipeltek téged. Ha nincs időd olvasni, tervezd be, hogy elolvasol három oldalt vagy csak egyet, az is ajándék, ha eddig egyre sem volt időd.

A fenti ötletek persze csak olyankor tudnak segíteni, ha nincs nagy gond és egy kis átszervezés vagy odafigyelés meg is oldja a problémát. Ha nagyobb a baj, akár a fenti témákban,akár másban például olyan mértékű a perfekcionizmusod, hogy az már teher, vagy bajod van a szeretet adásával, befogadásával, a családon belül olyan szintű a feszültség, hogy azt nem tudod kezelni így előre félsz a közös ünnepléstől, ha magányos vagy és fogalmad sincs, hogy fogod kezelni ezt karácsonykor. Bármi legyen is a félelmed vagy szorongásod oka, most még van idő eljönni egy Intuyching konzultációra, hogy a terheidtől megszabadulva tudj megérkezni az ünnepbe.

Kellemes ünnepi készülődést kívánok!

Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid  energetikai háttere, hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre keresünk időpontot egyelőre online formában.


Beckné Máté Ági
Intuytor
Léleksegítő

2020. november 29., vasárnap

Adventi kalendárium

 


Idén  szerettem volna kedveskedni nektek valamivel az ünnepi készülődés időszakában és mivel imádom az adventi naptárokat, hát készítettem egyet online formában. Ez az első ilyen próbálkozásom, izgulok is kicsit, hogy sikerüljön vele örömet szereznem nektek.

Pozitív megerősítéseket, támogató mondatokat rejtettem el bennük és négy kedvezménykártyát amit Intuyching konzultációra, illetve az általam készített ingákra lehet majd felhasználni. Lehet,hogy nem tudjátok mindannyian, hogy ingák készítésével is foglalkozom ezért belinkelem ide az ingás Facebook oldalam, hogy tudjatok nézelődni. Máginga oldala

Az a célom ezzel a naptárral, hogy abban a pár másodpercben amíg kinyitjátok és elolvassátok, addig tudjatok magatokra figyelni, ezzel is megajándékozva magatokat egy csepp minőségi idővel, ami csak rólatok szól.

Az alábbi linken találjátok a naptárat, december 1- jén kezdődhet is az ablaknyitogatás.

Adventi kalendárium

Szeretettel kívánok kellemes adventi készülődést!

Beckné Máté Ági

Intuytor

Léleksegítő

Máginga

2020. november 21., szombat

Amiért érdemes reggel felkelni- Az IKIGAI

 Szemléletváltásról írt cikkemben említettem, hogy két nagyszerű dolgot is tanultam az idén, az volt az egyik, ez a másik.

Az Ikigai egy csoda véleményem szerint és az önismereti úton óriási segítséget tud nyújtani. Ha még nem találtad meg az élet értelmét, a saját utad, nem érzed, hogy a helyeden lennél akkor az Ikigai éppen neked való.

Az Ikigai csodás filozófiája Japánból származik. Az iki életet jelent a gai pedig ok,értelem,érték.

 A fogalom több jelentést is magában hordoz. Néhány közülük:

 • az élet értelme
 • amiért érdemes élni
 • az érzés amiért érdemes felkelni
 • öröm és életcél
 • az érzés, hogy élünk
Az Ikigai nem a boldogságkeresésről szól az inkább csak a hozadéka. Valódi célja, hogy megtaláljuk mi okoz örömet, miben vagyunk jók, mivel tudunk hozzájárulni a közösségünkhöz és ha mindezért még meg is fizetnek, akkor van meg az Ikigaink.

Aki megtalálta vagy inkább felismerte az Ikigaiját arra jellemző,hogy elégedett az életével,tele van életörömmel,vitalitással,aktív,egy fajta belső erő jellemzi, képes lelkesedni és rendelkezik kellő rezilienciával ami egy rugalmas lelki ellenállóképesség.

Ezzel szemben ha valaki például  régóta olyan munkát végez amit utál csinálni, és mégcsak hasznosnak sem találja a közösségre nézve, az gyakran fásulttá, demotiválttá esetleg depresszióssá is válhat, elégedetlenség és frusztráció jellemzi. Ez azért van, mert messze került önmagától, attól ami örömet okoz neki és feltölti, hasznosnak érezheti magát, nem használja a veleszületett képességeit.

Az Ikigaink négy nagy összetevőből áll:

 1. dolgok, amiket szívesen csinálunk, amik örömet okoznak
 2. dolgok, amikben jók vagyunk vagyis az erősségeink
 3. dolgok, amiért megfizetnek vagy megfizethetnének minket, bármely ellenszolgáltatás
 4. dolgok, amire a világnak szüksége van , közösségünknek családunknak.

Az Ikigai változhat, ha megváltozik az élethelyzetünk vagy a körülményeink, szemléletváltáskor és az életkorral is. A példa kedvéért képzeljünk el egy fiatal nőt, aki nagyon szeret sütni, örömét leli a sütemények elkészítésében, kiéli benne a kreativitását. Erőssége, hogy tényleg jó ebben,már gyerekkora óta süt így tapasztalata is van, kitartó, kreatív és elég bátor, hogy nyisson egy cukrászdát ami biztosítja a családja megélhetését. A vásárlói imádják,jó hírét keltik, mert a szép és finom sütik mellett mindig kedves a kiszolgálás is, tortáival sok szülinap és esküvő fényét emelte. Ez egy tökéletes Ikigai, ez a hölgy szenvedélye, missziója, foglalkozás és hivatása is egyben. Nézzük ugyanezt a hölgyet nyugdíjas nagymamaként. Örömét leli az unokáival töltött időben és még mindig szeret sütni.Erősségeit a kitartást,kreativitást és kedvességet nagyon jól hasznosítja abban,hogy minőségi időt töltsön az unokáival, akik imádják a süteményeit amit néha már közösen sütnek. Az unokái szeretnek vele lenni, a gyerekeinek óriási segítség,hogy nyugdtan rábízhatják a kicsiket míg ők dolgoznak vagy pihennének. A fizetség itt már nem a pénzkereset, hanem a családjától kapott szeretet, a hasznosság érzése és persze "ellenszolgáltatásként" mindig magukkal viszik a nyaralásaikra és ők is mindenben segítik a nagyit. Ez így is egy tökéletes Ikigai.


A fenti ábra jól összefoglalja a lényeget és segítségével ti is nekiállhattok kinyomozni a saját Ikigaitokat.

A következő teszt Bettina Lemke Ikigai könyvében található, segítségével ellenőrizni lehet, hogy valami illeszkedik e az Ikigaidba. Ha a kérdések közül többre is határozott igennel tudtok válaszolni akkor az adott dolog nagyvalószínűséggel az Ikigaitokhoz tartozik.

Ikigai teszt:
 • Ad önnek energiát?
 • Éberebb és elevenebb teszi?
 • Ez az egyik oka annak hogy reggelente szívesen kell fel?
 • Helyesnek érzi a lelke legmélyén a szívében?
 • Úgy érzi hogy miközben ezt a tevékenységet végzi teljesen önmaga lehet?
 • Színesebb teljesebb lesz tőle az élete érdekesebb lesz miatta élnie?
 • Pozitív hatással van másokra, a környezetére?
 • Tud róla lelkesen beszélni másoknak, képes őket is megfertőzni és inspirálni a lelkesedésével?

Az Ikigai japán írásjelekkel


Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid  energetikai háttere, hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre keresünk időpontot egyelőre online formában.


Beckné Máté Ági
Léleksegítő
Intuytor

2020. november 12., csütörtök

Kedvesség

László Erika szuper kis cikket osztott meg a kedvesség világnapján, ( itt olvashatod) miután elolvastam annyira megindultak a gondolataim, hogy muszáj vagyok írni, pedig ma nem is terveztem 😀 Köszi Erika.Az jutott eszembe elsőként, hogy 2020-ban amikor nem ölelhetjük meg egymást, amikor a közelség és az érintés veszélyesnek van hirdetve és még ha nem is hiszed ezt, nem tudod kívül hagyni, mert a csapból is ez folyik. Szóval még jobban elszigetelődtünk, online dolgozunk, barátkozunk. De amit mindettől függetlenül megtehetünk bármi zajlik is a világban, hogy kedvesek vagyunk. A mosolyunk ugyan nem látszik a maszk alatt, de a szemünk árulkodik róla és a szavaink is lehetnek kedvesek. Kinyithatjuk valakinek az ajtót, beengedhetünk egy autót elénk a sorban, felvehetünk egy szemetet a földről, egy kedves szó vagy jókívánság és a social médiában is figyelhetünk rá, hogy a posztjaink, a hozzászólásaink felemeljenek, vidámságról és háláról árulkodjanak, mert lehet, hogy valakinek az a poszt vagy virtuális mosoly, ölelés jelenti aznap a szeretet forrást. 

Egyébként  november 13.-án a kedvesség világnapját 1998 óta ünnepelhetjük, a japán Apró Kedvesség Mozgalom kezdeményezésére.

Szóval mi is a kedvesség? 

A szótár szerint, váratlan ajándék, örömszerzés másnak, szíves cselekedet vagy bánásmód, barátságos segítség, önzetlen szolgálat másnak, barátságos viselkedés, jóság, szívélyesség.

Biztos mindnyájan tapasztaltátok már, hogy ha kedvesek vagyunk, jót cselekszünk az jóérzéssel tölt el bennünket. Ráadásul oda-vissza hat, hiszen aki adja és aki kapja is jobban érzi magát. Képzeljétek erre is irányultak kísérletek, tanulmányok, pszihológusok és szociológusok, boldogságkutatók vizsgálták és bizonyították, hogy a kedvesség pozitívan stimulálja az agyat, aktiválja az agyunk boldogságért felelős területét és beindítja a dopamintermelést, ami akár eufórikus érzést is okozhat. A jócselekedetekre a szervezetünk endorfintermeléssel válaszol. A tudományos magyarázat, hogy miért érzi az adó és a kapó fél is a jóérzést, hogy bár a kedvesség adása jobban stimulálja az agyat, a kedvességet általában mosollyal jutalmazza a kapó fél és a mosoly látványa ugyanazokat az agyi területeket stimulálja amit a kedvesség, jócselekedet. Egyébként ugyanezzel magyarázzák, hogy a mosoly és a nevetés átragad ránk.

Talán láttátok már vagy tíz éve terjed a neten egy videó, amit nagyon imádok, valaki elkezd nevetni a metrón és végül mindenki nevet aki vele utazik. itt

És még egy fontos dolog, bár a kedvességet ösztönös magatartásformának tartják, amely öröklött vagy hozott és tanult elemekből áll, tudni kell, hogy ez nem igazán adottság vagy képesség, sokkal inkább választás. Mindenkinek hatalmában áll ott és akkor a kedvességet választania embertársaival és a környezetével.

Legyünk kedvesek és tegyük ragadóssá a mosolyt és a nevetést!

Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid  energetikai háttere, hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre keresünk időpontot egyelőre online formában.


Beckné Máté Ági
Léleksegítő
Intuytor

2020. november 10., kedd

Szemléletváltás

 Az idén két olyan dologgal is gazdagodtam amiről előtte még nem hallottam az egyik a címben is olvasható Szemléletváltás, ami egyben egy könyv címe is.
Carol S. Dweck a Stanford Egyetem pszihológiaprofesszora írta, aki évekig kutatta a siker pszihológiáját. Nálunk a Hvg kiadónál jelent meg, a siker új pszihológiája sorozatban. A könyvet én személy szerint nem élveztem, csak a mondanivalója óriási. Egyszerűen nem szeretem ezt a stílust a sok névvel és esettanulmánnyal, jobb szeretem a lényegretörő írásokat. Összességében pedig megérte átrágnom magam rajta és lehet, persze hogy ezzel egyedül vagyok így és mindenki másnak tetszik, aki viszont magára ismer ebben, annak ajánlom a TED előadása megtekintését. A fejlődésbe vetett hit ereje címmel, az sokkal élvezetesebb.

No de amíg sikerül megnézni az előadást vagy elolvasni a könyvet, próbálok néhány lényegi dolgot összeszedni, hogy miről is szól ez a nagyszerű és nagyon fontos önismereti téma.

2020. november 6., péntek

Hol találhatóak a blokkjaink?

Már szinte észrevétlenül beépült a szókincsünkbe, hogy blokkjaink vannak, nem tudunk kiteljesedni, mert blokkjaink vannak vagy el vagyunk akadva, mert blokkoltak vagyuk. 
Na jó, de mégis hol vannak ezek a blokkok?

Az energetikai, érzelmi blokkok és elakadások több szinten és területen jelentkezhetnek, akadályozva minket az egészség a bőség és általában a szeretet megélésében, a boldog kiteljesedésben. Nézzünk néhány eshetőséget, hol is tárolhatjuk őket. 
 • a fizikai testben, ez a legkézenfekvőbb, hisz ki nem érzett már feszülést a nyakában vagy a vállában. Tárolunk érzéseket a szemöldök, homlok és az állkapocs területén valamint a nyak, a vállak és a csípő területén is. A csípőt ellazító jógagyakorlatoknak például érzésfelszabadító hatása is megfigyelhető. Érdemes figyelnünk, hogy az állunk mennyire feszes, ha kibillenünk az egyensúlyunkból vagy hogy mennyire tudjuk azt ellazítani. Ha nem tudjuk ellazítani az állunkat, akkor valószínűleg nem tudjuk szabadon áramoltatni az érzéseinket, a hangunkat és érvényre jutattni, hogy mi zajlik bennünk. Az áll merevsége és a csípő, a medence merevsége közt is összefüggés van, ez már tudományosan is bizonyított, ha az állkapocs izületeket kezelik, az a csípű izületekre is pozitív hatással van.
 • szorosan kapcsolódnak a fizikai testhez az energetikai rendszerünkben kialakult blokkjaink, amiket, ha nem sikerül oldanunk, átalakítanunk az energetikai szinten, könnyen a fizikai testben is megjelenhetnek. Így lehetnek blokkjaink az energia rendszerünkben  tehát a csakrákban, a meridiánokban és az auránkban is.
 • de hatással lehetnek ránk mélyebbről, a családfában keletkezett blokkok is.
Nem érdemes megvárni a betegségeket, fizikai elváltozásokat. Jó ha figyeljük az érzelmeinket, hogy mennyire nyomjuk el őket, a légzésünket, hogy milyen a ritmusa, a ki vagy a belégzésünk vajon a hangsúlyosabb? Ez utalhat arra, hogy milyen a viszonyunk a befogadással és az elengedéssel. A testi érzeteinket, hogy van e valahol feszülés a testünkben vagy hogy mennyire tudunk elcsendesedni. Ezek mind mind jelezhetik még a komolyabb elváltozások előtt, hogy érdemes elmenni egy jóga órára vagy eljönni egy Intuychingre, ahol külön táblázatunk is van arra, hogy hol találhatóak a blokkjaink és utána természetesen beazonosítjuk a gátló energiákat, majd átalakítjuk őket gyógyító, támogató energiákká.

Ha kedved támad egy intuitív coachingra, ha érdekel a problémáid energetikai háttere hívj bátran a +36209669024 számon vagy írj a mateagi1@gmail.com email címre és keresünk időpontot.

Beckné Máté Ági
Léleksegítő
Intuytor